Liên thông Cao đẳng Dược và những vấn đề xung quanh

  • 05/09/2017

Gần đây, văn phòng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN đã nhận được hàng loạt các câu hỏi của các bạn thí sinh liên quan đến vấn đề liên thông cao đẳng dược như: “Quy định và điều kiện liên thông cao đẳng Dược như thế nào? Sau khi ra trường sinh viên học liên thông Cao đẳng Dược được cấp...

Chi tiết...


Ngành Dược sỹ - dự báo tương lai đến năm 2020

  • 07/06/2017

Ngành Dược sỹ được coi là nghề thanh tao, công việc đa dạng, ổn định và thu nhập của Dược sỹ khá cao nên nhiều người đăng ký học ngành Dược, khiến cho Ngành Dược trở thành ngành HOT những năm gần đây.

Chi tiết...


Liên thông cao đẳng Dược sỹ

  • 05/06/2017

Có thể nói Cao đẳng Dược sỹ là một ngành đầy thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn, mức thu nhập của Dược sỹ khá tốt trong xã hội. vậy dược sĩ cao đẳng học gì ? tương lai ra sao?

Chi tiết...


Tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng dược năm 2017

  • 15/02/2017

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh hệ văn bằng 2cao đẳng dược chính quy - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng Dược hệ...

Chi tiết...


Tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ chính quy và liên thông năm 2017

  • 14/02/2017

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh hệ cao đẳng dược chính quy và liên thông. - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy...

Chi tiết...