Liên thông cao đẳng Thiết kế đồ họa

  • 30/05/2017

Nhiều người cho rằng thiết kế đồ họa có thu nhập khủng, chỉ cần bạn có ý tưởng và máy tính.vậy bạn có biết “thiết kế đồ họa là gì?, Ra trường làm gì?”

Chi tiết...


Liên thông cao đẳng công nghệ thông tin

  • 29/05/2017

Công nghệ thông tin là ngành quản lý công nghệ và mở ra nhiều lĩnh vực khác nhau như phần mềm máy tính, hệ thống thông tin, phần cứng máy tính, ngôn ngữ lập trình.. Vậy công nghệ thông tin là gì?

Chi tiết...


Liên thông cao đẳng lập trình máy tính - lập trình viên

  • 29/05/2017

Lập trình máy tính hay còn gọi là “lập trình viên”. Để làm một lập trình viên, trước hết các bạn phải hiểu thế nào là lập trình viên. Lập trình viên là gì? Công việc của lập trình máy tính là gì?

Chi tiết...