Liên thông cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

  • 29/05/2017

Ngành công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông là ngành sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để tạo nên các thiết bị vệ tinh, cáp và thiết bị điện tử như: máy thu hình, điện thoại, máy tính,… nhằm xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, giúp việc trao đổi thông tin diễn ra thuận lợi và nhanh...

Chi tiết...