Liên Thông Ngành Cơ điện tử

  • 29/05/2017

Ngành Cơ điện tử về cơ bản là sự kết hợp của các ngành cơ khí, điện tử, và tin học, để tạo ra những sản phẩm tự động trong đời sông cũng như trong công nghiệp. vây ngành cơ điện tử là gì? Học ngành cơ điện ra trường làm gì?

Chi tiết...


Liên thông cao đẳng công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử

  • 27/05/2017

Đời sống hiện đại không thiếu được công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. nó có mặt ở mọi nơi, từ các hộ gia đình tới các nhà máy sản xuất, môi trường hành chính công sở,… vậy công nghệ kỹ thuật điện - điện tử là gì?

Chi tiết...