Liên thông cao đẳng ngành tài chính ngân hàng

  • 30/05/2017

Ngành tài chính ngân hành Ở nước ta thì trong thời gian vừa qua việc điều hành chính sách vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy sẽ có rất nhiều triển vọng cho sinh viên theo học ngành này. Tài chính ngân hàng là gì?

Chi tiết...