Liên thông cao đẳng Dược sỹ

  • 05/06/2017

Có thể nói Cao đẳng Dược sỹ là một ngành đầy thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn, mức thu nhập của Dược sỹ khá tốt trong xã hội. vậy dược sĩ cao đẳng học gì ? tương lai ra sao?

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng