Ngành Dược sỹ - dự báo tương lai đến năm 2020

  • 07/06/2017

Ngành Dược sỹ được coi là nghề thanh tao, công việc đa dạng, ổn định và thu nhập của Dược sỹ khá cao nên nhiều người đăng ký học ngành Dược, khiến cho Ngành Dược trở thành ngành HOT những năm gần đây.

Chi tiết...


Liên thông cao đẳng điều dưỡng – Trường cao đẳng y dược ASEAN

  • 05/06/2017

Nhu cầu ngành điều dưỡng càng ngày càng cao, đặc biệt là trình độ cao đẳng điều dưỡng, vậy cao đẳng điều dưỡng là gi?, học gì?

Chi tiết...


Chương trình đào tạo đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học Ngành Kế toán

  • 17/02/2017

Chương trình giáo dục đại học, cao đẳng, liên thông Kế toán cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, có đạo đức, tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được thành công về nghề...

Chi tiết...


Tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng dược năm 2017

  • 15/02/2017

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh hệ văn bằng 2cao đẳng dược chính quy - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh văn bằng 2 cao đẳng Dược hệ...

Chi tiết...Tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy và liên thông năm 2017

  • 14/02/2017

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh hệ cao đẳng dược chính quy và liên thông. - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy...

Chi tiết...


Tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ chính quy và liên thông năm 2017

  • 14/02/2017

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh hệ cao đẳng dược chính quy và liên thông. - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng