Liên thông Dược sĩ Đại học và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn

  • 08/06/2017

Nước ta hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đầu tư phát triển sản xuất và cung ứng Dược phẩm đang mở ra những triển vọng to lớn cho ngành Dược, nhất là những Dược sỹ đại học trong khoảng 10 năm tới.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng