Ngành Dược sỹ - dự báo tương lai đến năm 2020

  • 07/06/2017

Ngành Dược sỹ được coi là nghề thanh tao, công việc đa dạng, ổn định và thu nhập của Dược sỹ khá cao nên nhiều người đăng ký học ngành Dược, khiến cho Ngành Dược trở thành ngành HOT những năm gần đây.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng