Liên thông Cao đẳng Dược và những vấn đề xung quanh

  • 05/09/2017

Gần đây, văn phòng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN đã nhận được hàng loạt các câu hỏi của các bạn thí sinh liên quan đến vấn đề liên thông cao đẳng dược như: “Quy định và điều kiện liên thông cao đẳng Dược như thế nào? Sau khi ra trường sinh viên học liên thông Cao đẳng Dược được cấp...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng