Sự khác nhau giữa Dược sỹ và kỹ thuật Dược

  • 06/06/2017

Hiện nay, hệ thống giáo dục ngành dược bậc cao đẳng ở nước ta đang tồn tại song song hai loại hình " Dược sỹ" và " kỹ thuật Dược", trong khi không có nhiều thông tin chỉ rõ những khác biệt của hai loại hình này, khiến nhiều thí sinh băn khoăn không biết nên lựa chọn như thế nào cho phù hợp.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng