Học nghề - liên thông cao đẳng nghề ở đâu?

  • 15/09/2017

Liên thông cao đẳng nghề ở đâu? luôn là câu hỏi của nhiều bạn sinh viên chon học trung cấp nghề.Điều đó không còn là câu hỏi bởi cơ hội liên thông dành cho các bạn đã học trung cấp nghề muốn liên thông lên cao đẳng nghề với chưa trình đào tại liên thông cao đẳng nghề của trường cao đẳng Hùng Vương...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng