Liên thông Dược sĩ Đại học và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn

  • 08/06/2017

Nước ta hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đầu tư phát triển sản xuất và cung ứng Dược phẩm đang mở ra những triển vọng to lớn cho ngành Dược, nhất là những Dược sỹ đại học trong khoảng 10 năm tới.

Chi tiết...


Thông tin tuyển sinh hệ Liên thông đại học Học tại Hà nội năm 2017

  • 25/03/2017

Với thế mạnh đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý cũng như tài chính, ngân hàng, kế toán, trường Đại học Thành Đông mở ra cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và nhu cầu hoàn thiện kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng, ngoại ngữ thông qua chương trình liên...

Chi tiết...


Liên thông đại học ngành Dược năm 2017

  • 21/03/2017

Dược sĩ là người có chuyên môn về Dược, hành nghề bán thuốc theo đơn kê hoặc giới thiệu thuốc mới cho bác sĩ, ngoài ra dược sĩ còn làm việc trong các doanh nghiệp chuyên sản xuất dược phẩm (công nghiệp bào chế), kinh doanh dược phẩm (phân phối và cung ứng thuốc) hoặc cơ sở quản lý dược, kiểm tra...

Chi tiết...
Tuyển sinh liên thông đại học luật năm 2017

  • 15/02/2017

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học luật hệ chính quy năm 2017

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng