Liên thông cao đẳng điều dưỡng – Trường cao đẳng y dược ASEAN

  • 05/06/2017

Nhu cầu ngành điều dưỡng càng ngày càng cao, đặc biệt là trình độ cao đẳng điều dưỡng, vậy cao đẳng điều dưỡng là gi?, học gì?

Chi tiết...


Liên thông đại học cần tìm hiểu thông tin gì?

  • 21/03/2017

Nhu cầu hoàn thiện kiến thức bằng con đường liên thông đại học đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề trở nên quan trọng. Trong năm 2015, với những đổi mới trong quy chế về liên thông đại học và các trường triển khai tuyển sinh chương trình liên thông theo nhiều hình thức khác nhau làm...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng