Thông tin tuyển sinh hệ Liên thông đại học Học tại Hà nội năm 2017

  • 25/03/2017

Với thế mạnh đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý cũng như tài chính, ngân hàng, kế toán, trường Đại học Thành Đông mở ra cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và nhu cầu hoàn thiện kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng, ngoại ngữ thông qua chương trình liên...

Chi tiết...


Liên thông đại học cần tìm hiểu thông tin gì?

  • 21/03/2017

Nhu cầu hoàn thiện kiến thức bằng con đường liên thông đại học đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề trở nên quan trọng. Trong năm 2015, với những đổi mới trong quy chế về liên thông đại học và các trường triển khai tuyển sinh chương trình liên thông theo nhiều hình thức khác nhau làm...

Chi tiết...


Tuyển sinh liên thông đại học luật năm 2017

  • 15/02/2017

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học luật hệ chính quy năm 2017

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng