Thông tin tuyển sinh hệ Liên thông đại học Học tại Hà nội năm 2017

  • 25/03/2017

Với thế mạnh đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý cũng như tài chính, ngân hàng, kế toán, trường Đại học Thành Đông mở ra cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và nhu cầu hoàn thiện kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng, ngoại ngữ thông qua chương trình liên...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng